Wijzigingen bestuursrechtelijke premie

Iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Mensen die ondanks het aanbod om een betalingsregeling te treffen hun zorgpremie langer dan 6 maanden niet betaald hebben, worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. De premie die mensen met een dergelijke achterstand moeten betalen heet bestuursrechtelijke premie en is hoger dan de normale premie (er zit een boetedeel in). Het Zorginstituut is bevoegd om de premie via de werkgever of uitkeringsinstantie op het loon of de uitkering in te houden. Dit heet bronheffing.

Vanaf juli 2016 heeft het ministerie de bestuursrechtelijke premie verlaagd:

De normale gemiddelde premie voor een basisverzekering is in 2016 € 102,36.

In januari bedroeg de bestuursrechtelijke premie € 159,03, vanaf 1 juli 2016 is dit € 127,91.

Naast het betalen van de bestuursrechtelijke premie moet ook de achterstand betaald worden aan de zorgverzekeraar!

Alleen de zorgverzekeraar kan cliënten bij het Zorginstituut afmelden als wanbetaler. Dat gebeurt in een van de volgende situaties:

  • Cliënt heeft met de zorgverzekeraar een betalingsregeling afgesproken
  • Cliënt heeft de totale schuld bij de zorgverzekeraar afgelost
  • Cliënt heeft met instemming van de zorgverzekeraar schuldhulpverlening getroffen
  • Cliënt is toegelaten tot de WSNP
  • Cliënt heeft een bijstandsuitkering en de gemeente helpt om uit de regeling wanbetalers te komen (Regeling zorgverzekering artikel 6.5.6)

Dit laatste is nieuw. Het gaat om een proef om te kijken of verergering van financiële problemen zo voorkomen kan worden. Er is een wel aantal voorwaarden aan verbonden. Informeer bij uw gemeente of u mogelijk in aanmerking komt of neem contact met mij op voor meer informatie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *