Werkwijze

Graag kom ik bij u thuis voor één of meer persoonlijke gesprekken.
Enerzijds omdat dat praktisch is: u heeft immers alles bij de hand. Anderzijds kan het ook heel prettig zijn om gevoelige onderwerpen in uw eigen veilige omgeving te bespreken.
We inventariseren uw inkomsten, vaste lasten en uitgaven en maken een overzicht van uw huidige situatie. Waar heeft u precies hulp bij nodig en op welke manier? We stellen samen een plan van aanpak op en bespreken wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten.

Neem snel contact op!