Auteursarchief: angelavanweverwijk

Wijzigingen bestuursrechtelijke premie

Iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Mensen die ondanks het aanbod om een betalingsregeling te treffen hun zorgpremie langer dan 6 maanden niet betaald hebben, worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. De premie die mensen met een dergelijke achterstand moeten betalen heet bestuursrechtelijke premie en is hoger dan de normale premie (er zit een boetedeel in). Het Zorginstituut is bevoegd om de premie via de werkgever of uitkeringsinstantie op het loon of de uitkering in te houden. Dit heet bronheffing.

Vanaf juli 2016 heeft het ministerie de bestuursrechtelijke premie verlaagd:

De normale gemiddelde premie voor een basisverzekering is in 2016 € 102,36.

In januari bedroeg de bestuursrechtelijke premie € 159,03, vanaf 1 juli 2016 is dit € 127,91.

Naast het betalen van de bestuursrechtelijke premie moet ook de achterstand betaald worden aan de zorgverzekeraar!

Alleen de zorgverzekeraar kan cliënten bij het Zorginstituut afmelden als wanbetaler. Dat gebeurt in een van de volgende situaties:

  • Cliënt heeft met de zorgverzekeraar een betalingsregeling afgesproken
  • Cliënt heeft de totale schuld bij de zorgverzekeraar afgelost
  • Cliënt heeft met instemming van de zorgverzekeraar schuldhulpverlening getroffen
  • Cliënt is toegelaten tot de WSNP
  • Cliënt heeft een bijstandsuitkering en de gemeente helpt om uit de regeling wanbetalers te komen (Regeling zorgverzekering artikel 6.5.6)

Dit laatste is nieuw. Het gaat om een proef om te kijken of verergering van financiële problemen zo voorkomen kan worden. Er is een wel aantal voorwaarden aan verbonden. Informeer bij uw gemeente of u mogelijk in aanmerking komt of neem contact met mij op voor meer informatie!

Nieuwe webtool berekening beslagvrije voet

“Mensen met schulden kunnen vanaf 13 april 2016 makkelijker berekenen op welk deel van hun inkomen geen beslag mag worden belegd. De zogenoemde beslagvrije voet zorgt er voor dat er voldoende geld overblijft om van te kunnen leven. Daar mogen deurwaarders niet aankomen.” las ik op de website van Divosa en de Rijksoverheid.

“Om mensen te helpen die nu nog te maken hebben met de ingewikkelde beslagvrije voet, is er sinds 13 april een webtool. Die digitale hulp moet mensen in staat stellen meer inzicht te krijgen in de manier waarop de beslagvrije voet is vastgesteld. Als zij zelf kunnen berekenen waar ze recht op hebben en hoe dat is bepaald, zijn mensen zich ook meer bewust welke informatie ze moeten doorgeven aan de beslaglegger. En dat het belangrijk is om het door te geven als er iets in de leefsituatie verandert. Door de webtool zien zij dat de hoogte van de beslagvrije voet sterk van de persoonlijke situatie afhankelijk is.

Bij de tool is ook een video opgenomen waarin op een eenvoudige manier wordt uitgelegd wat de beslagvrije voet is. De tool is te vinden op: www.uwbeslagvrijevoet.nl.”

Let op: deze berekening geeft een schatting van de beslagvrije voet. Ikzelf gebruik nog steeds de VTLB-calculator om het Vrij Te Laten Bedrag te berekenen. Het is wel leuk en om zelf eens te kijken waar u op uitkomt!